Vi i Opplæringskontoret  har tegna en god samarbeidsavtale med Transportkompetanse AS. Formålet med dette er å tilby næringa i vår region et best mulig tilbud i vårt segment.
Vi i opplæringskontoret blir drifta som før med det samme tilbudet; lærlinger, etterutdanningskurs, ADR-kurs osv.

Levert av