Kurs som vi arrangerer

Etterutdanningskurs for yrkessjåfører
Fagbrevkurs
ADR-kurs

- Grunnleggende

- Spesialiseringskurs

     - Kl. 1 eksplosive stoffe

     - Kl. 7 radioaktive materialer
     - Tank
- Løyvekurs
- Kurs i kjøre- og hviletid
- Kurs i arbeidstidsregler
- Kurs om digitale skrivere
- HMS-kurs for daglige ledere


Trykk her for kursdatoer.

Levert av